Klientská zóna je pro klienty Programu Health Plus pohodlnou a bezpečnou cestou ke všem jejich zdravotním informacím, protože je přímo propojena s informačním a objednávkovým systémem polikliniky. Klienti díky tomu mají přehled o všech termínech plánovaných návštěv u osobních lékařů či specialistů. Mohou si zobrazit rovněž seznam své dlouhodobé medikace a veškeré lékařské zprávy z vyšetření včetně závěrečných zpráv, které na závěr jednotlivých léčebných epizod zpracovávají osobní lékaři.

Komunikace v rámci klientské zóny je zabezpečena pomocí SSL certifikátu, přístup je chráněn uživatelským jménem a automaticky generovaným heslem. Kvůli zajištění bezpečnosti všech osobních dat lze přístupové údaje do klientské zóny vydat pouze osobně na základě kontroly průkazu totožnosti v recepci Programu Health Plus. Heslo je složeno z náhodných písmen a číslic, z bezpečnostních důvodů jej není možné změnit. Jakmile je přístupové heslo vygenerováno a uloženo v systému polikliniky, již není možné ho znovu zobrazit a v případě ztráty hesla je vždy nutné vygenerovat nové. V takovém případě nelze přístupové údaje vydat po telefonu ani e-mailem, ale pouze osobně na recepci. Noví klienti Programu Health Plus před prvním přihlášením do klientské zóny vždy podepisují tzv. informovaný souhlas pacienta dle zákona o zdravotních službách.

Klienti se mohou přihlásit do klientské zóny na webu www.programhplus.cz. Již brzy bude spuštěna i mobilní aplikace pro chytré telefony, která klientům umožní nejen přístup k jejich kompletní elektronické zdravotní dokumentaci, ale i k mnoha novým zajímavým službám.